เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

16-08-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.5 MB 1.43 MB
15-08-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.43 MB
14-08-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.48 MB
13-08-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.48 MB
12-08-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.33 MB
09-08-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.51 MB 1.44 MB
08-08-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.43 MB
07-08-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.44 MB
06-08-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.51 MB 1.44 MB
05-08-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.44 MB