เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

24-06-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.43 MB
21-06-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.5 MB 1.43 MB
20-06-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.43 MB
19-06-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.51 MB 1.45 MB
18-06-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.45 MB
17-06-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.43 MB
14-06-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.34 MB 1.51 MB 1.43 MB
13-06-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.48 MB
12-06-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.49 MB
11-06-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.48 MB