เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

14-10-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.35 MB
11-10-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.51 MB 1.43 MB
10-10-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.44 MB
09-10-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.44 MB
08-10-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.46 MB
07-10-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.44 MB
04-10-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.5 MB 1.43 MB
03-10-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.46 MB
02-10-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.43 MB
01-10-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.5 MB 1.5 MB 1.49 MB