วันที่ ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์ ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค่ำ
15-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.3 MB 1.44 MB
14-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.3 MB 1.43 MB
13-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.3 MB 1.43 MB
12-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.3 MB 1.43 MB
11-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.3 MB 1.3 MB
08-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.3 MB 1.44 MB
07-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.3 MB 1.43 MB
06-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.3 MB 1.44 MB
05-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.3 MB
04-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.3 MB 1.43 MB