เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

12-12-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.43 MB
11-12-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.43 MB
10-12-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.33 MB
09-12-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.43 MB
06-12-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.51 MB 1.49 MB
05-12-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.28 MB
04-12-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.51 MB 1.49 MB
03-12-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.51 MB 1.49 MB
02-12-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.51 MB 1.49 MB
29-11-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.43 MB