โปรโมชั่น พิเศษตลอดเดือนพฤษภาคม

โปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนพฤษภาคม
 
สั่งซื้อสินค้าทองคำรูปพรรณ 96.5% ,99.99% 
 ลดค่ากำเหน็จสูงสุด 50% 

 เงื่อนไข : ร่วมรายการเฉพาะสินค้าทองคำรูปพรรณ 

 YLG Precious -
 เซ็นทรัลพระราม9 ชั้น 2 
 - เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G