รหัส : RM9-PFJ008-10

จี้หมูอมยิ้ม
ทองรูปพรรณ 99.99%
น้ำหนัก 1.74 กรัม

จี้หมูอมยิ้มเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์พูนทรัพย์
ราคาทองคำ 2,633 บาท

ค่ากำเหน็จ 2,190 บาท
ราคาสุทธิ 4,823.00 บาท
สาขาเซ็นทรัลพระราม 9

ขนาด
จำนวน
Add to Cart